Инфографика

Өлкөбүздүн тогуз шаарында орун алган жарнак такталар, штабдар жана агитаторлор тууралуу маалымат.
Өлкөбүздүн тогуз шаарында орун алган жарнак такталар, штабдар жана агитаторлор тууралуу маалымат.


Көбүрөөк билүү

Өлкөбүздүн тогуз шаарында орун алган жарнак такталар, штабдар жана агитаторлор тууралуу маалымат.
Өлкөбүздүн тогуз шаарында орун алган жарнак такталар, штабдар жана агитаторлор тууралуу маалымат.


Көбүрөөк билүү

Өлкөбүздүн тогуз шаарында орун алган жарнак такталар, штабдар жана агитаторлор тууралуу маалымат.
Өлкөбүздүн тогуз шаарында орун алган жарнак такталар, штабдар жана агитаторлор тууралуу маалымат.


Көбүрөөк билүү

2021-жылдын 9-апрелине карата "Жалпы иш" КФнун байкоочулары 54 мыйзам бузууну табышты
2021-жылдын 9-апрелине карата "Жалпы иш" КФнун байкоочулары 54 мыйзам бузууну табышты


Көбүрөөк билүү