Тегерек стол: «Шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузууларга каршы туруучу механизмдер»

Төмөнкү маселелер талкууланды: - Эмне үчүн Кыргызстан прогрессивдүү шайлоо мыйзамдарына ээ болуп, шайлоодогу мыйзам бузуулар менен байланышкан тобокелдиктерди жеңе албай жатат? - Мыйзам бузууларга каршы туруучу механизмдер барбы? - Эмне үчүн бир катар мыйзам бузуулар боюнча далилдерди келтирүү жана арыздардын өз убагында каралышын камсыз кылуу кыйын?

Тизмеге кайт