Жарандык билим берүү

“Жалпы иш” коомдук фонду өзүнүн ишмердүүлүгүнүн алкагында жарандарды, өзгөчө жаштарды коомдук турмушка, чечимдерди кабыл алууга (шайлоого катышууга) тартуу, укуктук агартуучулукту жүргүзүү, активдүү жарандын компетенциясын иштеп чыгуу үчүн агартуучулук кампаниясын  жүргүзүү ниетинде. 

Бул багыттагы ишке төмөнкүлөр кирет: ар кыл аудиторияларга жасалган агартуучулук иштер, бийлик институттары, жарандык жана эксперттик коомчулук арасында өз ара кызматташкан аянтча түзүүгө көмөктөшүү,  өнөктөштүк тармагын өнүктүрүү.