Инфографика

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Шайлоо күнүндөгү бузуулар саат 21.30 карата
Шайлоо күнүндөгү бузуулар саат 21.30 карата


Көбүрөөк билүү

Добуш берүү үчүн участок качан жабылды?
Добуш берүү үчүн участок качан жабылды?


Көбүрөөк билүү

Шайлоочулар добуш берүү учурунда COVID 19га байланыштуу алдын алуу сунуштамаларын сактап жатыштыбы?
Шайлоочулар добуш берүү учурунда COVID 19га байланыштуу алдын алуу сунуштамаларын сактап жатыштыбы?


Көбүрөөк билүү

Добуш берүү учурунда УШК COVID-19га байланыштуу алдын алуу сунуштамаларын сактадыбы?
Добуш берүү учурунда УШК COVID-19га байланыштуу алдын алуу сунуштамаларын сактадыбы?


Көбүрөөк билүү