2021-ЖЫЛДЫН 11-ИЮЛУНА ДАЙЫНДАЛГАН БИШКЕК, ОШ ЖАНА ТОКМОК ШААРЛАРЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ДЕПУТАТТАРЫН КАЙТАЛАП ШАЙЛООСУНА ДАЯРДЫК КӨРҮҮГӨ УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ АЛДЫН АЛА ОТЧЕТ

06.07.2021
2021-ЖЫЛДЫН 11-ИЮЛУНА ДАЙЫНДАЛГАН БИШКЕК, ОШ ЖАНА ТОКМОК ШААРЛАРЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ДЕПУТАТТАРЫН КАЙТАЛАП ШАЙЛООСУНА ДАЯРДЫК КӨРҮҮГӨ УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ АЛДЫН АЛА ОТЧЕТ

"Жалпы иш" коомдук фонду  2021-жылдын 11-июлуна пландаштырылган Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы шаардык кеңештердин депутаттарын кайталап шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн узак мөөнөттүү байкоосунун натыйжалары жөнүндө алдын ала отчетун даярдады. 
COVID-19 оорусунун өсүшүнөн жана ресурстардын чектелгендигинен улам Фонд бир катар көйгөйлөргө туш болгонун белгилеп, өз ишинде айрым чектөөлөрдү колдонууга аргасыз болду. Эпидемиологиялык оор шарттарга карабастан, Фонд шайлоо алдындагы мезгилге толук байкоо жүргүзүүнү жана жогоруда аталган үч шаардагы шаардык кеңештердин депутаттарын кайталап шайлоодо шайлоо күнү чектелген байкоо жүргүзүүнү чечти.

Түрү Файлдын аталышы Өлчөмү
ext Документ PDF ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ДЕПУТАТТАРЫН КАЙТАЛАП ШАЙЛООСУНА ДАЯРДЫК КӨРҮҮГӨ УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ БАЙКОО (мониторинг местных выборов 2021) 369.8KB Жүктөө
Тизмеге кайт