2021-жылдын 11-июлунда Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы шаардык кеңешке депутаттарды кайталап шайлоону өткөрүү жана ага даярдык көрүүгө жүргүзүлгөн байкоонун жыйынтыктары тууралуу акыркы отчет

12.08.2021
2021-жылдын 11-июлунда Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы шаардык кеңешке депутаттарды кайталап шайлоону өткөрүү жана ага даярдык көрүүгө жүргүзүлгөн байкоонун жыйынтыктары тууралуу акыркы отчет

«Жалпы иш» коомдук фонду 2021-жылдын 11-июлунда Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы шаардык кеңешке депутаттарды кайталап шайлоону өткөрүү жана ага даярдык көрүүгө жүргүзүлгөн байкоонун жыйынтыктары тууралуу акыркы отчетту даярдаган. Байкоо мөөнөтү – 2021-жылдын 21-июнунан 31-июлуна чейин.

Ресурстардын чектелгендигине байланыштуу алынган маалыматтар өткөрүлгөн шайлоо компаниясын толук кандуу баалоо үчүн Фондго мүмкүндүк бере албайт, бирок негизги тенденцияларды жана көйгөйлөрдү аныктап белгилөөгө мүмкүнчүлүк түзөт.

Түрү Файлдын аталышы Өлчөмү
ext Документ PDF 2021-жылдын 11-июлуна белгиленген Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кайталап шайлоого узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча финалдык отчет 2.1MB Жүктөө
Тизмеге кайт