2021-жылдын 28-ноябрындагы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары тууралуу финалдык отчет

22.04.2022
2021-жылдын 28-ноябрындагы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары тууралуу финалдык отчет

«Жалпы иш» коомдук фонду 2021-жылдын 28-ноябрында болуп өткөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары тууралуу финалдык отчетту даярдады. Байкоо жүргузүү мөөнөтү – 2021-жылдын 29-августунан 25-декабрына чейин.

Түрү Файлдын аталышы Өлчөмү
ext Документ PDF Финалдык отчет Шайлоо 28 ноябрь 2021 3.2MB Жүктөө
Тизмеге кайт