КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ АЛДЫН АЛА ОТЧЕТ

28.09.2020

Узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча "Жалпы иш" коомдук фонду тарабынан алдын-ала отчет даярдалган. Ал 2020-жылдын 24-августунан 25-сентябрына чейинки мезгилди камтыйт жана төмөнкү баалоону камтыйт: шайлоо комиссияларынын ишмердүүлүгү, шайлоочулар жөнүндө маалымат кампаниялары, талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо процесси, шайлоо алдындагы үгүт иштери; жана шайлоо алдындагы мезгилде берилген даттанууларды жана арыздарды талдоо.

Түрү Файлдын аталышы Өлчөмү
ext Документ PDF УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ АЛДЫН АЛА ОТЧЕТ 1.0MB Жүктөө
Тизмеге кайт