"Жалпы иш" коомдук фонду алдын-ала отчету менен пресс-конференцияда

07.01.2021
"Жалпы иш" коомдук фонду алдын-ала отчету менен пресс-конференцияда

2021-ЖЫЛДЫН 10-ЯНВАРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТТИН МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА ШАЙЛООСУНА ДАЯРДЫК КӨРҮҮГӨ УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ АЛДЫН АЛА ОТЧЕТ. БАЙКОО МӨӨНӨТҮ – 2020-ЖЫЛДЫН 25-ОКТЯБРЫНАН 28-ДЕКАБРЫНА ЧЕЙИН 

Түрү Файлдын аталышы Өлчөмү
ext Документ PDF 05.01.2020 FINAL VERSION Preliminary Report LTO KY 1.4MB Жүктөө
Тизмеге кайт