2020-ЖЫЛДЫН 4-ОКТЯБРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕӉЕШИНЕ ДЕПУТАТТАРДЫ ШАЙЛООГО УЗАК ЖАНА КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА ФИНАЛДЫК ОТЧЕТ

03.03.2021
2020-ЖЫЛДЫН 4-ОКТЯБРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕӉЕШИНЕ ДЕПУТАТТАРДЫ ШАЙЛООГО УЗАК ЖАНА КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА ФИНАЛДЫК ОТЧЕТ
Түрү Файлдын аталышы Өлчөмү
ext Документ PDF 240221 ЖОГОРКУ КЕНЕШ ШАЙЛОО ФИНАЛДЫК ОТЧЕТ 752.5KB Жүктөө
Тизмеге кайт