2021-жылдын 11-апрелинде өткөн жергиликтүү шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоодо катышкан партиялардын талапкерлеринин тизмесин талдоо

21.06.2021
2021-жылдын 11-апрелинде өткөн жергиликтүү шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоодо катышкан партиялардын талапкерлеринин тизмесин талдоо

Бул изилдөө жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан партиялардын талапкерлеринин тизмесин талдоо максатында жүргүзүлдү. Бул анализде тогуз шаардык кеңештеги саясий партиялардан талапкерлердин тизмеси каралды, башкача айтканда, изилдөө ар тараптуу эмес жана чектелген талдоону камтыйт, бирок ушундай чектелген формада деле Кыргызстандагы партиялык курулуштун айрым көйгөйлөрүн байкоого болот, талапкерлердин бир партиядан экинчи партияга өтүп кетүү аракеттери да байкалды.

Бул анализдин кыска версиясы. Толугу менен орус тилинде окуй аласыздар: Анализ списков кандидатов от политических партий, которые принимали участие в выборах депутатов в городские кенеши 11 апреля 2021 года

Түрү Файлдын аталышы Өлчөмү
ext Документ PDF Анализ списков партий 946.6KB Жүктөө
Тизмеге кайт