Шайлоо 2021. Пайдаланылбаган бюллетендер мыйзамга ылайык кайра саналдыбы жана жоюлдубу?

Шайлоо 2021. Пайдаланылбаган бюллетендер мыйзамга ылайык кайра саналдыбы жана жоюлдубу?
Артка