Шайлоо 2021. Добуш берүү участкасында жабылуу жана эсептөө процессинде сиздин коомдук байкоочулук укугуңуз бузулдубу?

Шайлоо 2021. Добуш берүү участкасында жабылуу жана эсептөө процессинде сиздин коомдук байкоочулук укугуңуз бузулдубу?
Артка