"Жалпы иш" коомдук фонду 10-январда Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоосуна байкоо жүргүзүү үчүн өлкө боюнча 500 кыска мөөнөттүү байкоочуларды жөнөткөн.

"Жалпы иш" коомдук фонду 10-январда  Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоосуна байкоо жүргүзүү үчүн өлкө боюнча 500 кыска мөөнөттүү байкоочуларды жөнөткөн.

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Артка