Шайлоо күнүндөгү бузуулар саат 13:00 карата

Шайлоо күнүндөгү бузуулар саат  13:00 карата

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Артка