Шайлоочулар добуш берүү учурунда COVID 19га байланыштуу алдын алуу сунуштамаларын сактап жатыштыбы?

Шайлоочулар добуш берүү учурунда COVID 19га байланыштуу алдын алуу сунуштамаларын сактап жатыштыбы?

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Артка