Шайлоо күнүндөгү бузуулар саат 21.30 карата

Шайлоо күнүндөгү бузуулар саат 21.30 карата

2021-жылдын 10-январы. Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо

Артка