Инфографика

Участкалык шайлоо комиссияларында COVID-19 шартынан улам кезек жаралдыбы? (8:00 - 14:00)
Участкалык шайлоо комиссияларында COVID-19 шартынан улам кезек жаралдыбы? (8:00 - 14:00)

"Жалпы иш" фондунун маалыматы
Көбүрөөк билүү

Мобилдик топтор 212 УШКга барышты, 14:00 го чейин
Мобилдик топтор 212 УШКга барышты, 14:00 го чейин

"Жалпы иш" фондунун маалыматы
Көбүрөөк билүү

Шайлоо участогу качан ачылган?
Шайлоо участогу качан ачылган?

"Жалпы иш" фондунун маалыматы
Көбүрөөк билүү

Шайлоочулар COVID-19 көрсөтмөлөрүн аткарыштыбы?
Шайлоочулар COVID-19 көрсөтмөлөрүн аткарыштыбы?

"Жалпы иш" фондунун маалыматы
Көбүрөөк билүү