Жеке маалыматтарды коргоо үчүн жоопкерчилик - өз колуңда!

Видеоролик бейтааныш адамдарга жеке маалыматтарды же паспортторду өткөрүп берүүдө кандай коркунучтар жана кооптуу жагдайлар жаралышы мүмкүн экендигин көрсөтүүгө багытталган. Жеке маалыматтардын коопсуздугу жарандардын гана колунда.

Тизмеге кайт