Архив барактарынан. Парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери