2022-жылдын 27-февралында өткөн Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча “Жалпы иш” коомдук фондунун маалымат жыйыны.